Контакт

вул. Горького 93/а
м. Немирів
22800
Вінницька область
Україна
vul. Gorkogo 93/а
Nemyriv
22800
Vinnytsia Oblast
Ukraina

[Google_Maps_WD id=2 map=2]

телефоний контакт:

  • +38 096 94 77 474

E-mail: nemyrivkatolik@gmail.com

Rachunek w mBank S.A.     11 1140 2004 0000 3502 7532 1131

  • Рахунок в ПриватБанк      5168 7554 5770 3789
  • або
  • АТ КБ “ПРИВАТБАНК” у м.Вiнниця
  • UA 4030 2689 0000 0260 0505 5373 939
  • код 25507303
  • (просимо зазначати ціль переказу)

Добродіїв підтримуємо жертвою Служби Божої у парафіяльному храмі